1e H-Lab bij Saxion Enschede

Dit eerste H-Lab is georganiseerd door Saxion en vond plaats in de contentroom van het hoofdgebouw in Enschede. Zes van de negen aangesloten Hogescholen waren vertegenwoordigd aangevuld met bedrijven uit de directe omgeving van Saxion en kennispartner Novay.

Trends

In het eerste gedeelte hebben we elkaar verschillende onderzoeken, analyses en trends laten zien om daarmee een start te maken voor het maken van scenario’s

Peter de Groot van de Hogeschool Utrecht besprak een onderzoek van Google over het gebruik van devices en platforms bij mediaconsumptie. Daaraan vast werd een eerste overzicht gegeven van een inventarisatie van Second Screen toepassingen. We hebben afgesproken dat overzicht aan te vullen om zodoende een representatief overzicht te krijgen. Dit is aanvullend op de trends die we tijdens de Kick Off ook hadden bepaald.

Harry van Vliet in de rol van lector van de Hogeschool van Amsterdam trakteerde de aanwezigen op een filmpje waarin de ‘interconnectedness’ van mens en technologie centraal stond.

Wat een informatief en voorspellend filmpje van een actiegroep leek te zijn, is in werkelijkheid de trailer van een nieuwe game. Aangegeven werd dat het niet zozeer gaat om the ‘first’ en ‘second’ screen, maar om de content die daarop gedeeld wordt. De connectedness tussen de platforms en de toegevoegde waarde van extra schermen.

Tim Roosen van Saxion liet een hype cycle  voor Second Screen zien gebaseerd op Gartner. De weergave is gemaakt door Second Screen Society Duidelijk werd dat er bij de aanwezigen de behoefte is om aan begripsduiding te doen. Er worden veel termen gebruikt die vaak verschillende beelden oproepen en die verschillend geïnterpreteerd worden.

Scenario’s

Aansluitend introduceerde Timber Haaker van Novay de ideeën achter scenario-analyse. Hierin zijn twee invalhoeken te onderscheiden die verschillend zijn in de uitwerking en de intentie die je ermee hebt.

  1. Toekomst scenario’s die een beeld proberen te schetsen van de wereld waarin een te ontwikkelen dienst zich zal moeten gaan bewijzen. Deze scenario’s kunnen ontwikkeld worden door onzekerheden over die toekomst met elkaar te kruisen. Vanuit de scenario’s kan je beginnen met het ontwikkelen van diensten.
  2. Scenario’s die meer geredeneerd zijn vanuit diensten die al verder in ontwikkeling zijn. Daarbij komen de scenario’s al dichter bij het daadwerkelijke Business Modellen. In die fase wordt het idee namelijk gemodelleerd door specifieke vragen (onzekerheden) te beantwoorden met concrete verwachtingen.

Wij zochten naar scenario’s in de eerste categorie en kwamen ook steeds weer uit bij scenario’s in de tweede categorie. Hoe meer ingezoomd wordt op de omstandigheden van een specifieke casus, hoe meer andere (gedetailleerde) onzekerheden gaan gelden.

Over de verschillende assen waarin de onzekerheden worden opgenomen werd gediscussieerd wat daarin voor ons onderwerp van belang kon zijn.

Een constatering was dat de verticale as meer de marktkant van de toekomst laat zien, tegenover de gebruikers kan die op de horizontale as naar voren kan komen.

Termen die voor de horizontale as werden bepaald voorkomend uit de trends en analyses uit het eerste gedeelte van de ochtend waren:

  • Instrumenteel/functioneel vs engagement/hedonisme
  • Geintegreerd ecosystemen vs gescheiden ecosystemen
  • Acceptatie van oplossingen
  • Regelgeving en handhaving

Op deze basis kunnen grotere scenario’s voor het te onderzoeken domein worden uitgeschreven.

Hlabs1-foto5

Casusbesprekingen

In aanloop naar dit H-lab was afgesproken dat de A en B hogescholen met de eigen partner bedrijven aan de slag gaan om een casus te ontwikkelen waarmee een robuust Business Model ontworpen wordt. Nog niet iedereen heeft dat al concreet kunnen maken, maar de partijen die al wel een stap hadden kunnen zetten presenteerden kort hun casus. Aansluitend werd gekeken welke onzekerheden die gelden voor de globale scenario’s ook van toepassing kunnen zijn op de specifieke casus.

 

Media Future Week

Frank Meeuwsen, verbonden aan de Hogeschool Utrecht, introduceerde de betrokkenheid van The Future Now bij de Media Future Week. Wij leveren een casus aan die in de MFW wordt uitgewerkt. Tevens is Novay verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderdeel Business Modeling op de MFW. Frank is verantwoordelijk voor het opstellen van de casus.

Gezamenlijk is de volgende invalshoek bedacht voor de casus:

Hoe ziet een media avond in de privé sfeer eruit over 15 jaar en wat is de relevante rol van een mediabedrijf hierin?

Frank werkt deze casus verder uit en levert het aan bij Immovator om verder te ontwikkelen. Het concept wordt nog aan de projectleden voorgelegd.

Daarnaast moet nog gezocht worden naar deelname van bedrijven als opdrachtgever van de casus en de daarbij horende eigenaarschap van de casus.

Hlabs1-foto

Het volgende H-Lab wordt georganiseerd door de Hogeschool van Utrecht. Daarin verdiepen we ons in de Business modelling van de casussen