3e H-Lab bij TWC apps

Blog: Frank Meeuwsen

Op de periodieke bijeenkomsten met alle deelnemende Hogescholen, de H-Labs, zetten we de volgende stap in het project. Per H-Lab (kort voor Hogeschool Lab) onderzoeken we een manier van werken om tot robuuste businessmodellen te komen. We begonnen met het ontwikkelen van scenario-analyses in Enschede, vervolgens in Utrecht gingen we aan de slag met Businessmodelling en in Amsterdam waren we recent te gast bij TWC voor een H-Lab over Stresstesting.

Het stresstesten van een businessmodel is belangrijk om te beoordelen of een bedacht model robuust genoeg is, gebaseerd op een aantal indicatoren. Timber Haaker (Novay) liets ons zien hoe een stresstest kan werken als een windtunnel. Zoals een nieuwe auto of vliegtuig uitgebreid wordt getest in een windtunnel waar allerlei omstandigheden doorheen “vliegen”, zo kan een businessmodel eveneens worden getest. Door er eerder bedachte en onderzochte succesfactoren, toekomstscenario’s en evaluatie indicatoren langs de onderdelen van je businessmodel te zetten kun je een beter beeld krijgen van mogelijke onzekerheden.

We zijn in het H-Lab aan de slag gegaan met eigen cases en businessmodellen. Deze hebben we met de toekomstscenario’s besproken en per onderdeel van het model besloten of het mogelijk succes is of juist een aandachtspunt.

Het interessante van een stresstest op je businessmodel is dat je na een middagje praten met elkaar en keuzes maken een aardig beeld krijgt van de mogelijke knelpunten in je bedachte model. Maar tevens een beeld van de krachtige onderdelen van je businessmodel. De knelpunten hebben je aandacht nodig. De pluspunten kun je verder uitwerken. Maar er kan eveneens een inconsistentie in je businessmodel komen bovendrijven. Doordat een onderdeel in het ene toekomstscenario een positieve impact kan hebben en in een ander scenario juist een negatieve impact terwijl dat voor een aansluitend onderdeel juist andersom kan zijn. Deze inconsistentie is iets om rekening mee te houden en verder te onderzoeken en bespreken met je team.

130710 Sheet1

Uit het H-Lab komen een aantal aandachtspunten voor het doen van een stresstest

1. Pak een tijdstip per cel – Blijf niet te lang bij individuele onderdelen stilstaan. Kies bv dat je maximaal 5 minuten er over praat en dan een keuze maakt

2. Kies eerst de sterke verbanden – Maak het je zelf makkelijk. Kies in de matrix eerst de sterke verbanden, die onderdelen in je businessmodel die overduidelijk een positieve impact hebben in een toekomstscenario.

3. Beschrijf waarom je een keuze maakt. – Het gaat bij stresstesten om keuzes maken. Schrijf die op. Je kunt het oneens zijn met een keuze, maar door het onderbouwd te zien kun je wel begrijpen waarom een keuze is gemaakt.

4. Maak de groep maximaal 6 personen – Maak de groep niet te groot. Durf van groepsleden te wisselen om soms andere expertises aan tafel te krijgen. Hou het klein.

De algemene conclusie na het H-Lab is dat dit een erg goede methode is om op voort te borduren, maar dat het wat voorbereiding nodig heeft én dat je er voor moet zorgen dat je bij een stresstest de juiste experts aan tafel krijgt. Soms kan een gesprek voor een stresstest leiden tot het opnieuw definieren van onderdelen in je businessmodel. Zorg dat je die eerst duidelijk hebt voor iedereen voor je verder gaat.

In september vindt het vierde H-Lab plaats over het maken van een roadmap voor je businessmodels.