Incompany Lab Spirit24 – De zingeving in een businessmodel

Vrijdag 12 juli 2013 schoof een delegatie van de Hogeschool Utrecht aan bij de NCRV te Hilversum om samen met hen een Incompany Lab te houden rondom Spirit24.nl. Spirit 24 is de gezamenlijke levensbeschouwelijke portal van de Publieke Omroep. De webportal is in oktober 2012 gelanceerd en inmiddels volledig in productie genomen. De NCRV neemt als beheerder verantwoordelijkheid voor de exploitatie en produceert nieuwe content voor de on demand portal.

Vanaf dinsdag 3 september zal Spirit 24 op Nederland 2 elke dinsdagmiddag een programma uitzenden. Naast het leveren van een inhoudelijk bijdrage aan Nederland 2 zorgt het programma voor het vergroten van de naamsbekendheid en het bereik van Spirit 24. De vraag van de NCRV is hoe men de aandacht voor het wekelijkse timeslot van 25 minuten op Nederland 2 kan gebruiken om de traffic naar het Spirit24-platform te verhogen. 

Met de opgedane kennis uit de H-Labs en de werkwijze zoals gedefinieerd in het projectplan voor The Future Now zijn we bij ze aan de slag gegaan om tot een mogelijk concept te komen én daarbij de levensvatbaarheid en robuustheid al vooraf te testen.

Klik hier voor extra foto’s, het programma en de slides.

Wat is een Incompany Lab?

Windows Phone_20130712_002Een Incompany Lab is vergelijkbaar met de periodieke H-Labs die we vanuit het project organiseren. Maar het belangrijkste verschil is dat we dit níet bij de projectpartners doen, maar bij een externe opdrachtgever in huis. De omgeving van de opdrachtgever kan leiden tot nieuwe inzichten, de opdrachtgever voelt zich hier meer thuis en kan zo makkelijker meegaan in de werkwijze. Tevens is het een vraaggestuurde bijeenkomst. De opdrachtgever zit met een urgent probleem waar wij vanuit onze expertise kunnen helpen. Het Incompany Lab volgt de stappen zoals we die in het projectplan beschrijven: Van trendanalyse naar businessmodel naar stresstest en roadmap. In deze specifieke case zijn we omwille van tijd en middelen eerst gestart met het Media Strategiespel, waarna we hebben gewerkt aan businessmodelling en de stresstest. Het strategiespel geeft in een korte en speelse sessie direct discussiepunten over de manier van werken, de strategische keuze achter de vraagstelling en de interpretatie van impactmetingen.

 

Media Strategiespel

Windows Phone_20130712_001het Media Strategiespel geeft een duidelijk beeld van de Ist-situatie: Wat gebeurt er nu al? Welke activiteiten onderneemt Spirit24 online en offline? Dit zijn naast aandacht op TV onder andere Facebook, Twitter, Linkedin en andere platformen. Saillant detail is dat Youtube niet wordt gebruikt omdat de kijkers via Youtube niet meetellen voor het bereik van Spirit24. Vanuit deze activiteiten kun je gaan terugredeneren en met welk doel? Nog belangrijker is dan de vraag: “Ben je er tevreden over?” ofwel, wat is de impact? De tevredenheid is redelijk rechtlijnig te meten: Groei van traffic naar de site. Je zou je nog kunnen afvragen of je dit moet uitbreiden naar groei van engagement op de site, bijvoorbeeld aantal bekeken clips per bezoeker of achtergelaten reacties.

Met het spel kun je eveneens gaan praten over de Soll-situatie, waar wil je heen? De spelers komen overeen dat de inzet van ambassadeurs een goed instrument kan zijn. Je kunt dan gaan redeneren welke activiteiten je nodig hebt, waarom je dat doet en hoe je de impact meet.

Vanuit het spel zijn de deelnemers in 2 groepen aan de slag gegaan om de inzichten om te zetten naar een werkbaar concept. Speciaal voor dit deel hadden we een docent uitgenodigd van de opleiding CMD, specialisatie Concepting. Hij kon met een paar werkvormen de creatieve neuronen een boost geven! De belangrijkste vraag die uit de sessie kwam: Hoe kunnen we het TV slot op Nederland 2 inzetten om de ambassadeurs te pluggen? Na een korte terugkoppeling zijn de ideeën van de twee groepen samengevoegd tot een groter idee:

Focus op de ambassadeurs en bouw daar een concept omheen: maak een toolkit voor de ambassadeur om zijn eigen netwerk te benaderen en waar mogelijk extra bezoek te genereren naar de site.

Businessmodelling

Windows Phone_20130712_014Met het idee van de toolkit zijn we aan de slag gegaan met het businessmodel. Na een eerste uitleg over het Business Model Canvas (zie eveneens onze blogpost van het H-Lab over Business Modelling) konden we in groepen aan de slag met het invullen van het canvas. De belangrijkste vraag is: Wat is je waardepropositie? Wat is de reden voor de ambassadeurs om jou straks te helpen? En wie is die ambassadeur? Of anders gezegd, wie is de klant in dit model? Is dat de ambassadeur? Of juist degenen die zij weer benaderen? Door deze vragen al met elkaar te beantwoorden kun je gerichter het canvas invullen. Tevens keken we naar de gebruiker van televisieprogramma als het platform. Dat resulteerde in een volgeplakt veld in het Canvasmodel.
In onze agenda was het daarna tijd om een zijpad te nemen en eerst eens te focussen op de kijker van het TV programma. Want voor wie zijn we dit nu aan het doen? Door een aantal persona’s te maken kregen we dat met elkaar veel scherper in beeld. Over de primaire persona was veel overeenstemming: Een vrouw van 55+ met tijd en interesse in de spirituele kant van het leven.
Met deze oefening konden we niet de vraag beantwoorden hoe we deze kijker kunnen bewegen naar het platform. Na wat verdere discussie bleven we op het pad van de ambassadeurs, die de uiteindelijke kijker moet meekrijgen naar het platform.

Vervolgens was het tijd om het Canvas verder in te vullen. De waardepropositie krijgt vorm: Anytime, anywhere. Smart Agents en Diversiteit zijn kernwoorden die de propositie moeten vormgeven. Over de klantrelatie ontstond een levendige discussie, want hoe beschrijf je de relatie je met die klant wil? En welke activiteiten zet je in om die relatie tot stand te brengen? Naast de huidige activiteiten (zie het Media Strategiespel) kwamen we al snel tot de conclusie dat er nog extra activiteiten nodig zijn. Hoe ga je werkprotocollen samenstellen, wat doe je met community- en relatiemanagement? Welke technische ondersteuning heb je nodig? Eveneens was er een discussie over de rol van het TV programma in het hele model. Waar in het Canvas past het programma, is het een Customer Channel of een Key Activity?

Stresstest

Windows Phone_20130712_017Van een concept naar een businessmodel. De middag werd daarna gedomineerd door vooruit te kijken. is dit model van ambassadeurs met een toolkit wel toekomstbestendig? Welke onzekerheden zijn er nu en in de toekomst en hoe gaan we daar mee om binnen dit businessmodel? Wat betekent het als regelgeving strikter wordt of als mediaconsumptie nog verder fragmenteert? Hebben bepaalde onderdelen van het businessmodel daar last van of worden ze juist sterker in die toekomstscenario’s? De stresstest is geen waardeoordeel of je businessmodel een definitieve kans van slagen heeft of niet. Maar het kan je wel voorbereiden om veranderingen die er onherroepelijk zijn in de samenleving. Door een stresstest te doen kun je plannen maken hoe je je businessmodel mee laat bewegen in een veranderende omgeving.

Conclusie

De redactie van Spirit24 was erg tevreden over het verloop van de dag. De modellen en werkwijzen gaven nieuwe inzichten en maakte bestaande inzichten sterker. We hebben de afspraak om in de toekomst nogmaals samen te werken en te kijken hoe we met de kennis uit de H-Labs de ideeën van Spirit24 en NCRV meer vorm kunnen geven.