InCompanyLab: InHolland en Urban Connect

The Future Now werkgroep met deelnemers van de lectoraten Media, Cultuur en Burgerschap, Media Business en leerwerkbedrijf GNR8 (spreek uit: generate) van de hogeschool Inholland was 18 december te gast bij Urban Connect in Amsterdam West.

Urban Connect is een etnomarketingbureau gespecialiseerd in online communicatie met urban jongeren, marktonderzoek en interculturele reclamecampagnes. Voor veel bedrijven en instellingen is het moeilijk om de Marokkaans-Nederlandse jongeren te bereiken. Urban Connect slaat bruggen met deze doelgroep via internetcommunities waaronder marokko.nl en hababam.nl.

De bezoekers van deze communities houden zich bezig met lifestyle in de breedste zin van het woord. Rekening houdend met hun culturele achtergrond en hun Nederlandse roots informeert en amuseert Urban Connect driekwart van alle Marokkaans Nederlandse jongeren. Urban Connect BV draagt graag bij aan het maatschappelijk belang. Dat doet het bedrijf in samenwerking met stichting Marokko Media. Stichting Marokko Media heeft als doelstelling om jongeren in het algemeen en Marokkaans -, en Turks Nederlandse jongeren in het bijzonder, te informeren, amuseren en tot nadenken aan te zetten over de maatschappelijke verhoudingen in de ruimste zin van het woord.

De afgelopen maanden hebben we gezamenlijk nagedacht over een nieuw businessmodel waarin commerciële en ideële doelstellingen samengaan. De inzet van een tweede platform (‘screen’) dat wordt gekoppeld aan de community van Urban Connect vormt de manier om de door urban jongeren vervaardigde journalistieke -/onderzoeks- / en consultancyproducten te exploiteren. Dit platform kan talentvolle urban jongeren de ruimte en mogelijkheid geven om zich te ontwikkelen op het terrein van onderzoek en reflectie, onderzoeksjournalistiek en opinievorming.

Het InCompanyLab
De tien aanwezigen (eigenaar Urban Connect, redacteur marokkomedia nieuws, vijf studenten hogeschool Inholland, drie (associate) lectoren) hebben zich met elkaar gebogen over het businessmodel zoals dat nu is voorgesteld (na stresstesten en roadmappen). We hebben de belangrijkste trends waar dit businessmodel op is gebaseerd, grondig besproken. Om een idee te krijgen: de trends waar we op gefocust hebben, zijn:

  • de opkomst van de social enterprise: verschillende vormen van maatschappelijk verantwoord ondernemen, hun bijbehorende businessmodellen en de relatie tot ontwikkelingen in het digitale media domein (crowdfunding, social investors, hybrid nonprofit
  • de opkomst van spelelementen als onderdeel van serieuze doelstellingen (gamification) zoals rond de ontwikkeling van sociale innovaties (OpenIdeo) of de productie van video’s (48hourfilmproject.com)
  • de opkomst van crowdfunding voor de financiering van bottom-up initiatieven (Kickstarter) en crowdsourcing van kennis en creativiteit voor de ontwikkeling van innovaties (OpenIdeo)
  • de opkomst van (aandacht voor en ontwikkeling van) nieuwe vormen van hoogwaardige, diepgaande content (deep content) zoals De Correspondent, Vimeo, etc.
  • de opkomst van betaling voor online content en in dit geval journalistiek (De Correspondent, Financial Times, The Guardian)

Het nieuwe businessmodel “Urban Stories” genaamd, zit vooralsnog als volgt in elkaar:

Untitled

De drie belangrijke pijlers van het nieuwe platform zijn:

  • het is een online platform waarop projecten en pitches op een “gamified” manier worden aangeboden en opgepakt;
  • deze projecten en pitches gaan altijd over de leefwerelden van urbane jongeren en resulteren altijd in hoogwaardige, diepgaande content;
  • het platform wordt als een social enterprise gerund: de maatschappelijke doelstelling wordt met commerciële middelen (de verkoop van content en kennis) gerealiseerd.

De studenten van GNR8 hadden al gewerkt aan een visualisering en de benodigde functionaliteiten van het platform om zodoende reeds een beter idee te krijgen van het platform. In de sessie hebben we gezamenlijk zowel het businessmodel als het platformontwerp kritisch onder de loep genomen.

Scenario en trends
De trends waar we vanuit zijn gegaan voor de vormgeving van het businessmodel werden door iedereen herkend. Toch zorgde de keuze voor ‘deep content’ voor gespreksstof over de noodzaak van actualisering en snelheid bij het leveren van journalistieke content. Verder waren het vooral de voorbeelden van andere partijen (zoals bijvoorbeeld spot.us, The Guardian) die al inspeelden op deze trends waar we door werden geïnspireerd en werd er vooral ook gezocht naar wat we daarvan nog konden leren.

Screen Shot 2013-12-20 at 14.58.32

Businessmodelling
Bij het bespreken van het businessmodel met daarin de onder andere de customer segments en de value propostion levert de input van deze sessie de mogelijkheid  om een en ander nog verder te verduidelijken. Daarbij kwam onder andere duidelijk naar voren dat het belangrijk is om in de value proposition duidelijk te maken dat het model gebaseerd is op hoogwaardige content waarbij de brug tussen culturen wordt geslagen. En de vraag is hoe dat proces goed kan worden geduid. De community als ‘bronmateriaal’ en belangrijkste  asset zou nog beter naar voren mogen komen. Tegelijkertijd zou de community ook als mogelijke fundingpartner worden toegevoegd.

Stresstest
Het model van de ‘Urban Stories’ kent vele stakeholders. In het gesprek kwam naar voren dat in de ideale stresstest voor het businessmodel de confrontatie met de stakeholders niet zou mogen ontbreken. Door een bijeenkomst te organiseren met potentiële talenten, potentiële klanten, potentiële social investors et cetera kan het businessmodel aan scherpte winnen. Tegelijkertijd kan meer begrip worden verkregen hoe zij de toekomst zien. Kan het model mee in een dynamische omgeving?

Conclusie
We hebben met elkaar een nuttige en hele aangename middag gespendeerd. Het bijeenbrengen van opdrachtgever, ‘modelbedenkers’ en studenten bood nieuwe inzichten en aandachtspunten op allerlei onderdelen. Als vervolg zullen we zowel het businessmodel als het platformontwerp aanpassen. In januari/februari geven we vervolg aan de ontwikkeling van een robuust model door ook de stakeholder-bijeenkomst te organiseren. De uitkomsten hiervan leveren hoogstwaarschijnlijk een volgende iteratie op waarna we het project in februari zullen afronden en presenteren.