Kick-off The Future Now

Op dinsdag 26 februari 2013 is het project The Future Now officieel begonnen. Met een kick-off bijeenkomst op de Hogeschool Utrecht gingen we werkelijk van start met dit twee-jarig project. Aanwezig zijn de diverse Hogescholen die als partner meedoen en een aantal businesspartners. Na een eerste kennismaking tussen alle partners is het tijd om met het programma van start te gaan.

De dag start met een introductie van project supervisor Harry van Vliet. Erik van Heeswijk (Hoofd Digitaal VPRO) liet ons zien wat bij zijn omroep en de overige publieke omroepen de ontwikkelingen zijn en wat de nabije toekomst kan brengen. Vooral de beweging naar de keuzevrijheid voor de consument om zijn eigen tv-ervaring samen te stellen in playlists is in zijn ogen wat op de kortere termijn realiteit zal worden.

Deze ontwikkeling kwam ook terug in een deel van de Second Screen concepten uit de Battle of Concepts die ingezonden zijn door 63 studenten en young professionals. Drie prijswinnaars maakten een pitch van hun concept om een idee te geven van de ingezonden stukken. Door de 63 concepten te groeperen naar genre/thema kwamen een aantal dominantere stromingen naar boven. Deze waren:

  • Delen met anderen van content en maken van playlists
  • Extra informatie tijdens programma’s
  • Quiz-achtige apps (verdienen van punten en ranken)
  • Invloed uit kunnen oefenen op de content van een programma (co-creatie)

Deze kennis kunnen we binnen een trendanalyse over Second Screen en Narrative Media voor het project meenemen.

Novay is één van de kennispartners in het project. Timber Haaker gaf een introductie op het robuust maken van een businessmodel. Hoe werkt dit, wat is de toegevoegde waarde en hoe kun je dit toepassen? Een ondernemer kan sterker vertrouwen op het succes van zijn dienst of product als het onderliggende business model op verschillende niveaus is bevraagd en getest, oftewel robuust maakt. Dit begint echter met een goede scenarioanalyse. Daarmee kun je beter een businessmodel vormgeven. Aan de hand van de scenario’s kan men het model ‘bevragen’ waardoor sterke en minder sterke kanten van het model naar voren komen. Binnen de financiële wereld wordt de term “stresstesting” gebruikt. Om te zien welke stappen je kan nemen om van je huidige businessmodel naar het gewenste businessmodel te komen is het uitstippelen van een specifieke route de beste optie. Dit draagt de term Roadmapping.

Na de introductie op Business Modelling zijn we verder ingegaan op de samenwerking in het project en vooral de verhouding en verwachtingen ten aanzien van de ‘H-Labs’ en de inbreng van de hogescholen en de partners. De zogenaamde A-hogescholen hebben daarbij de verantwoordelijkheid om elk één van de vier H-labs in het jaar te organiseren. De H-labs geven de mogelijkheid om met alle betrokken hogescholen en partners dieper op de materie in te gaan elkaar te versterken. Ze worden georganiseerd rond de thema’s van robuuste Business Modeling: scenarioanalyse, Business Modeling, stresstesting en roadmapping

tijdlijn

Binnen het project valt ook de deelname aan de Media Future Week. Een casus van één van de partners brengen we in bij de MFW. Studenten kunnen deze dan verder uitdiepen. De partners maken afspraken om deze case samen te stellen en in te brengen bij de MFW.