Resultaten

Resultaten voor ondernemers:

 1. Robuust business model voor nieuwe mediadienst, inclusief stresstest en roadmap
 2. Tools voor stresstesten van business model (zie onderstaand een voorbeeld van een ‘heat signature’ als resultaat van een stresstest: de invloed van ontwikkelingen op het business model)
 3. Tools voor roadmapping van transitieproces
 4. Inzicht in actuele trends in het medialandschap
 5. Prototyping in labs aan Hogescholen
 6. Tijdens het onderzoek vakinhoudelijke feedback van docenten, onderzoekers en lectoren
 7. Ontvangt als eerste de onderzoeksresultaten in de branche
 8. Hoogwaardig kennisnetwerk en klankbordgroep
 9. Profilering met Hogeschool (publiciteit)
 10. (Excellente) studenten die werken aan relevante ondernemersideeën in interactieve werkvormen onder begeleiding van professionals.
 11. Ontwikkeling onderwijsmodule STOF business modelling methode
 12. Participatie van studenten en docenten in labsessies
 13. Kick-off inspiratie dagen, MFW en Dragon’s Den geïntegreerd in onderwijs
 14. Minors en afstudeeropdrachten
 15. Gastcollege’s van onderzoekers en ondernemers
 16. LabTalks in de verschillende H-labs.

Resultaten voor onderwijs:

 1. Ontwikkeling onderwijsmodule STOF business modelling methode
 2. Participatie van studenten en docenten in labsessies
 3. Kick-off inspiratie dagen, MFW en Dragon’s Den geïntegreerd in onderwijs
 4. Minors en afstudeeropdrachten
 5. Gastcollege’s van onderzoekers en ondernemers
 6. LabTalks in de verschillende H-labs.
 • HU_transp_590
 • Saxion
 • Immovator
 • NHL
 • Inholland
 • InnoValor