Praktijk

Onderzoekskader: van exploratief naar productief

In hoofdstuk 2 is de kennis- en innovatieagenda Creatieve industrie / Media&ICT verder ingevuld door vanuit de vraagarticulatie een focus aan te brengen, en wel onder de noemer ‘narrative media’. Een verdere invulling van de innovatieagenda is de keuze voor een gestructureerde methode om tot innovatie van diensten te komen: DE METHODE.

In de methode staan drie onderzoeksvragen centraal:

 1. Hoe kun je nieuwe mediadiensten conceptualiseren met behulp van business modelling. We zullen kijken naar theorieën over service design en design thinking en specifieke naar de toepassing van het Canvas-model en het STOF-model. Als eerste worden deze diensten rond ‘narrative media’ onderzocht
 2. Hoe kun je een business model testen of deze robuust is? Hiertoe zullen we met behulp van scenario-analyses methoden en tools (verder) ontwikkelen om te komen tot stresstesten van concreet ontwikkelde business modellen voor narrative media diensten.
 3. Hoe organiseer je een transitie naar een nieuw business model? Hiertoe zullen methoden en tools (verder) worden ontwikkeld voor roadmapping van business models. De horizon van de transitie is twee tot drie jaar.

Voor de beantwoording van deze vragen wordt de volgende onderzoeksstructuur gehanteerd:

Circle

 • ‘Is it possible’? De voornamelijk technologische vraag of de nieuwe dienst technisch realiseerbaar is: in software, hardware, maar ook aangaande digitalisering, streaming, data mining, et cetera. Dit in de context van crossmedia, dat wil zeggen het gebruik van meerdere media in het communicatie-proces.
 • ‘Is it probable?’ De voornamelijk sociaal-culturele vraag, of er een context is waarin er behoefte bestaat aan de nieuwe dienst en deze kan gedijen.
 • ‘Is it usable?’ De voornamelijk psychologische/ergonomische vraag of en zo ja welke mensen de dienst gaan gebruiken, deze iets toevoegt en voldoende gebruiksvriendelijk is? Wordt er voldoende ingespeeld op de veranderende relatie tussen technologie en gebruiker?
 • ‘Is it profitable?’ De voornamelijk economische vraag of de dienst de nieuwe dienst economische en/of andersoortige waarde oplevert? Zijn er business modellen te ontwikkelen die in bepaalde contexten kunnen renderen?

Het primaat en het vertrekpunt van het onderzoek ligt bij stap 4, van daaruit worden de andere vragen onderzocht.

Onderzoeksresultaten

De onderzoeksresultaten zijn direct gelieerd aan de onderzoeksvragen:

Onderzoekvraag 1levert het volgende op:

 • Trendanalyses voor het onderwerp ‘narrative media’
 • 8 concrete nieuwe diensten gemodelleerd in business modellen
 • Design tools om nieuwe diensten te conceptualiseren

Onderzoeksvraag 2 levert het volgende op:

 • Tools voor stresstesten van business models
 • 8 concrete best practices stresstesten
 • Een werkboek voor ondernemers om zelf business modellen te maken en te beoordelen.

Onderzoeksvraag 3 levert het volgende op:

 • Roadmaptools voor het maken van een roadmap voor de transitie van business models.
 • 8 concrete roadmaps voor nieuwe diensten.
 • HU_transp_590
 • Saxion
 • Immovator
 • NHL
 • Inholland
 • InnoValor