Project

Waarom?

Toekomstbestendige business modellen voor mediadiensten zijn lastig te ontwikkelen door het adembenemend tempo waarin de markt zich vernieuwd. Als ondernemer wil je weten welke concepten werken én standhouden. Ondernemers zijn continue op zoek naar het vergroten van het rendement op hun media investeringen.

De vraag voor het programma The Future Now is ontstaan vanuit de vraag van mediaondernemers om ‘businesswise’ te kunnen innoveren; generieke business modellen en tools voor handen te hebben waarmee ze nieuwe diensten kunnen ontwikkelen die toekomstbestendig zijn. De vraag naar wat gaat werken, waarom en hoe speelt een terugkerende rol in de ontwikkeling van nieuwe mediadiensten. Al deze vragen zijn gebundeld in de centrale vraag van The Future Now:

Hoe kunnen mediabedrijven anticiperen op de snel veranderende (cross)media technologieën en sociaal-maatschappelijke trends om hun eigen business impact in de toekomst veilig te stellen?

 

Het project The Future Now bouwt onder andere voort op de ervaringen met de door IMMovator en hogescholen georganiseerde Media Future Week en geeft invulling aan de kennis- en innovatieagenda Creatieve industrie / Media&ICT waarin een lans wordt gebroken voor dienstenontwikkeling, samenhang en rendement van onderzoek. The Future Now geeft hier concreet invulling aan door:

  1. een inhoudelijke keuze te maken (PIJLER 1): in het eerste jaar wordt naar ontwikkelingen rond second screen, gamification, storytelling en transmedia gekeken onder de noemer ‘narrative media’
  2. door een gestructureerde methode te kiezen (PIJLER 2): niet alleen methoden voor business modelling maar juist ook voor stresstesten van business models en de roadmapping van dienstenontwikkeling.
  3. en samenwerking te intensiveren (PIJLER 3): door een gedistribueerd landelijk living lab te organiseren van de aanwezige labs bij hogescholen en incompanylabs bij deelnemende bedrijven.

Pijlers

Met deze drie pijlers wordt gestuurd op relevantie, betrouwbaarheid respectievelijk toepasbaarheid. Concrete producten zijn prototypes nieuwe media diensten, business models, roadmaps en stresstesten. Het project The Future Now garandeert concrete innovaties, generieke kennis en nieuwe samenwerkingsverbanden.

tijdlijn

 

De uitvoering heeft het kenmerk van een doorlopende estafette waarbij er steeds een andere partij de ‘host’ is van een tweedaagse sessie die door de werkpakketdeelnemers worden voorbereid. In de eerste fase worden de Hogeschool-labs (H-labs) bezocht, na de MediaFutureWeek worden dit InCompanylabs bij bedrijven.

De Kick-off, MediaFutureWeek en Dragon’s Den zijn momenten waarin het hele project samenkomt en resultaten deelt en verdere inspiratie opdoet. Ondernemers worden aangesproken in het traject als domeinexperts, opdrachtgever, auditors, klant en partner.

In de uitvoering participeren mediabedrijven uit diverse regio’s in Nederland, negen hogescholen, IMMovator als netwerkorganisatie en twee kennisinstellingen. Vanuit de hogescholen nemen negen lectoraten deel met hun MKB-netwerk en diverse opleidingen, minoren en afstudeerders. Hogeschool Utrecht treedt op als penvoerder.

Download hier de gehele projectbeschrijving: Projectplan THEFUTURENOW

Context van het onderzoek

De creatieve industrie is een belangrijke economische en sociaal-maatschappelijke sector, en hogescholen zijn dan ook actief in deze sector met tientallen RAAK-projecten en samenwerkings-verbanden. Diverse hogescholen hebben een meerjarig (onderzoeks)programma voor de creatieve industrie of hebben de creatieve industrie tot strategisch speerpunt gemaakt.

De Hogeschool Utrecht, als penvoerder, heeft de creatieve industrie als één van haar speerpunten gekozen en The Future Now valt onder het HU Center of Expertise Creatieve Industrie – Interactieve Media. Daarmee wordt aangesloten bij beleid van provincie en gemeente die de creatieve industrie van grote waarde achten voor de regio Utrecht. Andere deelnemende hogescholen kennen een vergelijkbare verankering van de creatieve industrie in hun strategievoering.

The Future Now richt zich op de mediasector. De mediasector is een diverse sector bestaande uit uitgevers, omroepen, producenten, facilitaire bedrijven, internetbureaus, marketingbureaus, distributiebedrijven, grafimedia-bedrijven et cetera.

Gekozen is voor de combinatie Media & ICT omdat de ICT-component niet meer weg te denken is uit welk mediaproduct dan ook. De mediasector alleen al is met een omzet van bijna € 10 miljard (Cross Media Monitor, 2010) goed voor 43% van de omzet van de Topsector Creatieve Industrie. Door haar verwevenheid met andere delen van de creatieve sector (kunst & cultuur, creatieve zakelijke diensten) heeft de mediasector een sterk multipliereffect voor de gehele creatieve sector (Van ‘t Ooster, Wermuth, Van Schie & Huizer, 2011.)

  • HU_transp_590
  • Saxion
  • Immovator
  • NHL
  • Inholland
  • InnoValor