TFN Business Modelers tijdens Media Future Week

Op woensdag 21 mei hebben tijdens de MFW14 business modeling sessies plaatsgevonden. De sessies met de teams vonden plaats van 14.00-15.30. Hieraan voorafgaand en opvolgend waren sessies met bedrijven gepland die zich via het iMMovator netwerk aangemeld hadden. De bedrijfssessies waren een experiment om te bekijken of business modeling als side-event van de MFW14 op interesse van het bedrijfsleven kon rekenen.

Er is voor gekozen om dit jaar met het Business Model Canvas te werken vanwege de toegankelijkheid. In 2013 is vooral met STOF gewerkt om zo verschillende aspecten meer en minder aandacht te kunnen geven. In 2013 is gekozen voor een nadruk op het Service en Technology domein, maar het is ook interessant om in 2014 met het schema van het BMC aan de slag te gaan. Voor elk van de 20 sessies is een A0 versie van het BMC gedrukt om als werkblad te kunnen dienen.

Foto MFW

Business modelers:

 • Timber Haaker (InnoValor)
 • Ruud Kosman (InnoValor)
 • David Linssen (Davidlinssen.nl)
 • Peter de Groot (HU)
 • Robert de Bruijn (HU)
 • Jos Vrolijk (HvA)

 

In de weken na de MFW14 met de business modelers telefonisch geëvalueerd. Onderstaande is daarvan een samenvatting.

Bedrijfssessies
Van de 10 bedrijven waren er zeven die een product of dienst leverden en dat mbv het Business Model Canvas geanalyseerd wilden zien. Drie gesprekken waren achteraf meer coachingsgesprekken over keuzes van de ondernemer.

Eerste sessie (naam begeleider):

 • Henri Engel, SUMOcar (Timber)
 • Roi Frey, (fairtrade films) (Jos)
 • Serge van Lier + collega (Independer) (David)
 • Robert Elswijk en Iskander Feltmann (Stoneroos) (Ruud)
 • Rudy Brouwer (Heartfullness) (Peter en Robert)

Tweede sessie (naam begeleider):

 • Martin van Brakel (perfilmwijzer) (Timber)
 • Jac Diepstraten (Jos)
 • Erik Mooij (Center of Expertise) (David)
 • Dario Buma (Makido) (Ruud)
 • Gera Pronk (ISeeTea) (Peter en Robert)

De tijdsduur van 60 minuten per sessie was in het algemeen voldoende. Het voorhanden hebben van de A0 met het BMC was erg handig.

Een volgende keer is het wenselijk om vooraf meer informatie te hebben over het product of dienst en op basis daarvan een selectie te maken. Doordat de ondernemer nu eerst zijn product uit moest gaan leggen werd tijd verloren.

Foto1 MFW

Omdat vooraf ook niet gekeken is naar de inhoud van het product was de selectie niet optimaal. Een drietal gesprekken waren meer coachingsgesprekken dan business modeling gesprekken, alhoewel bij twee van die drie de vragen die vanuit het BMC werden gesteld de ondernemer wel degelijk dwongen zijn / haar plannen aan te scherpen. Zijn bijvoorbeeld de “customer segments” scherp?

De uitleg van het BMC was in een aantal gevallen op zich al verhelderend om de ondernemers zich een beeld te laten vormen van het soort vragen dat ze dienden te beantwoorden. Er waren ook ondernemers die zich al een goed beeld van het BMC hadden gevormd, en er al enigszins bedreven in waren, daarmee was het snel en doelgericht werken.

Het werd leerzaam bevonden om 1:1 consulten te geven, om de studeerkamerwijsheid weer eens aan de praktijk te toetsen. Ondernemers moeten beter focussen in hun ideeën, en hogescholen moeten er aan wennen dat er geen maanden over een keuze wordt getobt, maar dat alles maar beperkte aandacht kan krijgen, ook strategische keuzes.

MFW deelnemers teamsessies
Een aantal begeleiders heeft de indeling aangehouden die Ruud en Timber vooraf hadden voorgesteld. Dit betekende dat de teams na een plenaire uitleg in drie subgroepjes aan de slag gingen met drie onderdelen van het BMC. Een aantal andere begeleiders heeft alles plenair gedaan. Beide werkwijzen hebben hun voor- en nadelen. Bij de teams die in subgroepen werkten moesten nadien de gaten die tussen de deelkeuzes waren ontstaan weer worden opgevuld. Bij de teams die alles plenair deden verloor een aantal deelnemers de aandacht en was maar een deel van het team echt betrokken bij het business modelen. De indruk was dat de deelnemers aardig moe waren.

Robert en Peter hadden elk een eigen team, de andere begeleiders hadden twee teams tegelijkertijd. Dit heeft wel tot moeilijkheden geleid omdat teams niet gelijktijdig bediend kunnen worden, en het ene team dus soms op het andere moet wachten, of de aandacht voor de een ten koste gaat van die voor de ander.

De beschikbare ruimte werd gewaardeerd, de teams moesten goed uit elkaar kunnen gaan en op aparte tafels hun deelgebied kunnen uitwerken.

Van de studenten hadden in het algemeen van elk team slechts 1 of 2 deelnemers van BMC gehoord. Alleen Jos gaf aan dat hij de indruk had dat de helft het model kende.

In het algemeen zijn alle elementen van het BMC behandeld, sommigen hebben een verdieping gemaakt tov het grote canvas met behulp van het customer pains / gains model. Het proces hielp de teams vooral in het maken van keuzes.

Als tip werd nog gegeven dat de teams mogelijk de straat op konden gaan om ihkv “lean entrepreneurship” een “minimal viable product” te toetsen en de bevindingen mee te nemen in het definitieve BMC.

Angry Bytes case
Angry Bytes was één van de case partners van de MFW14 en heeft de volgende case sentence geformuleerd als start van de case:

Foto2 MFW

De eindpresentaties kunnen op Vimeo bekeken worden:

team 7: https://vimeo.com/97226087
team 9: https://vimeo.com/97226089

Onderstaande BMC zijn wat de teams die deze case behandelden ervan hebben gemaakt.

angry bytes team 7 kopie

Angry Bytes Team 7

angry bytes team 9 kopie

Angry Bytes Team 9

Concluderend

Voor de bedrijfssessies:

 • vooraf beschrijving van het product of dienst laten maken
 • selecteren op schaalbaar product, geen consultancy
 • 60 minuten is voldoende
 • het uitleggen van het BMC biedt op zich al inzicht en het besef dat keuzes gemaakt moeten worden
 • ondernemers vinden het prettig in een sessie van 60 minuten begeleid te worden en verder te komen, ze moeten geen boeken hoeven lezen en weken of maanden doorlooptijd hebben
 • 1:1 begeleiding is een goede toets voor het realiteitsgehalte van de theorie

 

Voor de MFW teamsessies:

 • opdelen in subgroepjes lijkt beter te werken dan alles plenair te doen
 • maar weinigen kennen het BMC
 • verdieping met pains / gains leidt tot extra inzicht, en past in de 90 minuten
 • de aandacht voor de teams komt in het gedrang doordat ze op hetzelfde moment op hetzelfde punt zijn aangeland, maar ze niet dezelfde uitleg kunnen krijgen, sequentiële sessies zouden wellicht beter zijn dan parallelle sessies
 • het doorlopen van het BMC helpt de teams vooral in het maken van keuzes

 

frank.visser@immovator.nl 10 juni 2014