Vier toekomstscenario’s voor interactieve televisie

Blogpost TFN Stijn Bekkers – afstudeer student CMD bij CrossmediaLab HU  en Angry Bytes 

Recentelijk kwam ik een, in de jaren ’50 geschreven, artikel tegen over hoe het jaar 2000 er volgens hen uit zou zien. Via de televisie zou je kunnen winkelen, aan elk toestel hangt een telefoon waarmee een gesprek gevoerd kan worden terwijl men elkaar ziet. Anno 2014, lijken deze voorspellingen, in grote lijnen, uit te komen. Hoe? Interactieve televisie.

Gedurende mijn afstudeertraject bij The Future Now heb ik mij twintig weken lang gebogen over de toekomst voor interactieve televisie.  En, voor een afstudeeronderzoek dat zich richt op de toekomst is het interessant om op te merken, hoezeer ik aan het begin van dit verslag niet had kunnen voorspellen waar het zou eindigen.

In mijn verslag heb ik vier toekomstscenario’s aan de hand van business modellen beschreven. Deze toekomstscenario’s zijn gebaseerd op de fundamentele onzekerheid voor het slagen van een product: De consument. Omdat interactieve televisie midden op het kruispunt tussen de ‘individuele, actief participerende, laptop/smartphone en de sociale, passieve, ouderwetse televisie staat zijn ‘sociaal of individueel’ en ‘actief of passief’ de kernonzekerheden geworden waarop mijn assenkruis is gebaseerd. Hierbinnen zijn middels het gebruik van business modellen vier verschillende concepten uitgeschetst.

Gedurende het traject ben ik aanwezig geweest bij meerdere H-labs. Deze hebben mij nieuwe inzichten gebracht in het ontwikkelen van business modellen. De samenwerking tussen de hogescholen en bedrijven geeft veel inspiratie en toont aan dat elke hogeschool zijn eigen manier van werken heeft.  De samenwerking met bedrijven voorkomt discrepantie tussen leeromgeving en praktijk.

Ook kon ik hierdoor de praktische ervaringen van Angry Bytes (projectpartner van The Future Now) in mijn onderzoek opnemen. Tijdens mijn laatste presentatie aan hen hebben zij mij nog goed advies gegeven, waardoor ik met volle moed naar mijn verdediging kan toewerken

Stijn Bekkers

NB: op 24 juni heeft is Stijn afgestudeerd met een welverdiende 8.1 als eindcijfer (red.)