Verslag 6e H-Lab NHL Leeuwarden

Verslag H-Lab NHL Hogeschool 9 april

Het H-Lab van 9 april bij NHL Hogeschool stond in het teken van samenwerking. In elk businessmodel worden key partners geadresseerd. In traditionele product-dienst systemen worden dergelijke partners veelal ingezet als leverancier van een onderdeel. Waarbij de afnemende partij een dienst krijgt geleverd tegen een vooraf vastgestelde prijs. In een dynamische omgeving met product-diensten in nieuwe media werkt deze vorm van samenwerking vertragend. Een vorm waarbij partners in een langdurige relatie wederzijds waarde ontwikkelen lijkt beter geschikt.

In de ochtend hebben we dit concept van een ecosysteem nader uitgediept en is er een aantal voorbeelden de revue gepasseerd. In de middag zijn we aan de slag gegaan in twee iteraties met de individuele cases over samenwerking met key partners. De iteraties zijn onderdeel van de roadmap richting de introductie van het nieuwe business model. Dit hebben wij gedaan aan de hand van een game.

Opening en presentaties

Na de opening van het H-lab begint Sake Jan Velthuis met een presentatie over de geschiedenis van ecosystemen. Er worden verschillende theoretische concepten besproken en ook hoe een ecosysteem tot stand komt.

Daarna is Michiel Galama aan de beurt, hij geeft een voorbeeld van een ecosysteem. MKB21 is een ecosysteem waarin de samenwerking binnen dorpen en steden in Friesland wordt gestimuleerd. Johan Mekkes geeft daarna in een presentatie nog meer voorbeelden van samenwerkingen die wel of niet zijn gelukt door verschillende redenen. Zo geeft hij aan dat er in Noordoost Groningen een bungalowpark gestart is welke er voor heeft gezorgd dat de omgeving daar opbloeide doordat er onder andere een supermarkt kwam en door de toeristen de winkels weer meer konden verdienen.

Design Thinking en gamen

Na de lunch krijgen we een filmpje te zien van onze CMD studenten over Design Thinking, een denkwijze met een heleboel frameworks voor iteratief ontwerpen die de studenten bij onze opleiding Communication&Multimedia Design inzetten. De kern van het verhaal is dat je goed kijkt naar de doelgroep en daar telkens je prototype op aanpast. Op die manier krijg je een product waar tegelijkertijd vraag naar is en aansluit op gebruikersbehoeftes van de afnemer.

Windows Phone_20140409_003

Daarna beginnen we met onze eerste iteratie. We krijgen allemaal een spelbord (K2) met lege kaartjes en sticky notes. De eigen case dient als input voor de game. Het is de bedoeling dat we de berg opklimmen en zo veel mogelijk partners verzamelen tijdens deze barre tocht. Hoe zorg je er voor dat de partners meegaan en hoe komen jullie allemaal heelhuids boven?

De lege kaartjes mogen ingevuld worden. Er zijn situatiekaarten die zowel positief als negatief kunnen zijn, een concurrent die ineens boven komt drijven of een verandering in de markt of juist een nieuwe investeerder enzovoorts. Wat maar realistisch is voor de specifieke business case.

Na de eerste iteratieronde licht iedere groep kort toe wat er gebeurd is in de eerste iteratie. Opvallend is dat elke groep verschillende regels verzint bij het spelbord maar wel uiteindelijk informatie vanuit de (mogelijke) scenario’s invult op de situatiekaarten.

Iteratieronde twee

Na de tweede iteratie heeft iedere groep de kaartjes ingevuld. De kaarten variëren van kansen vanuit de markt tot negatieve situaties zoals weerstand die van binnen uit het betreffende bedrijf mogelijkerwijs kunnen ontstaan.

Windows Phone_20140409_005

Een andere uitkomst is dat het spelen van de game niet alleen gebruikt kan worden om te roadmappen, maar ook heel geschikt is voor het fine tunen van scenario’s en het aanscherpen van de business case. Je zou zelfs kunnen stresstesten door de game te spelen. Er worden kritische vragen gesteld. De game laat zien dat het maken van een roadmap op deze design thinking manier meer zou kunnen aansluiten op de wensen van de medewerkers binnen een bedrijf , scenario’s, concurrentie, de markt enzovoorts. Je blijft met deze methode continu verbeteren en je krijgt meer grip op het vraagstuk van hat bedrijf.

Windows Phone_20140409_006