Verslag H-Lab 4 InHolland

Het Future Now team was op 11 september 2013 voor het vierde H-lab te gast bij het medialab GNR8 van Hogeschool Inholland in Haarlem. Bij GNR8 werken 3e en 4e jaars MBO- en HBO-studenten een half jaar full-time aan onderzoeks- en ontwikkelopdrachten voor en in samenwerking met bedrijven en lectoraten. Een mooie plek voor het Future Now team om samen te komen.

Thema van de dag was Roadmapping; de laatse fase in de Novay methode voor de ontwikkeling van robuuste buisinessmodellen voor toekomstige diensten en producten. Maar voor dat Timothy Sealy van Novay hierover aan het woord kwam, evalueerden we de Stresstest-fase en presenteerde gastspreker Jonathan Marks zijn visie op de toekomst van content creatie.

H-Lab 4Uit de evaluatie van de Stresstest wordt duidelijk dat de test een waardevol instrument is bij de ontwikkeling van toekomstige businessmodellen. De Heat Signature, output van de Stresstest, levert een bruikbare indicatie op voor aanpassingen van het businessmodel of is bruikbaar als waarschuwing op onderdelen van de Roadmap. Anderzijds wordt de input voor de Stresstest, zoals bijvoorbeeld Future Scenario’s, in sommige cases als beperkend beschouwd. In die gevallen kunnen alternatieve instrumenten worden ingezet. Tenslotte is de eindgebruiker van de gemodelleerde dienst een punt van aandacht. Tijdens de discussie komt verschillende keren aan de orde dat het businessmodel van de nieuwe dienst ontwikkeld en getoetst wordt met de opdrachtgever/bedrijfspartner maar dat de eindgebruiker gemakkelijk buiten beeld blijft. Het is in het vervolg dus van belang om overwogen keuzes te maken rond de deelname van verschillende belanghebbenden aan de werksessies.

Jonathan Marks, inspirator, onderzoeker en strategieontwikkelaar op het terrein van content creatie in het digitale tijdperk, presenteerde vervolgens zijn uitdagende visie op media trends en ontwikkelingen waarbij storytelling centraal staat.

Tenslotte werd de Roadmapping fase, het sluitstuk van de Novay methode, toegelicht door Timothy Sealy (Novay). Sealy maakt aan de hand van een voorbeeld duidelijk dat aangezien dit het moment is waarop het businessmodel naar concrete te nemen stappen wordt vertaald, het van belang is dat opdrachtgever en ontwikkelaar zich beiden zich kunnen vinden in het vastegestelde buisnessmodel en dat deze helder is geformuleerd. Daarnaast is het startpunt van de Roadmap een bestaande situatie. Deze moet dus ook goed in kaart zijn gebracht.

De periode tot het einde van 2013 zal gebruikt worden om de Roadmap per case uit te werken en om aantal Incompany labs te organiseren.

Hieronder een korte impressie gemaakt door studenten van InHolland bij GNR8